Sözleşme

A. TARAFLAR

1. İşbu sözleşme (“Kullanıcı Sözleşmesi”), Manevra Turizm Yon. Dan. Org. Ve Tic. Ltd Şti ( “Highfive”) ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

2. Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

B. TANIMLAR  

Highfive: Manevra Turizm Yon. Dan. Org. Ve Tic. Ltd. Şti’nin markası olan HighFive Sports & Entertainment

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve Site’de Highfive tarafından satışa arz edilen Ürünleri satın alan gerçek kişi

Site: http://www.highfive.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi 

Ürün: Highfive tarafından Sitede arz edilmiş olan, Türkiye dışında gerçekleşen organizasyonlar için ilgili organizatör tarafından tanzim edilmiş olan bilet, elektronik bilet, kombine kart ve benzeri ürünler. 

Organizasyon: Türkiye dışında gerçekleşen Spor müsabakası, spor turnuvası, Konser, Festival ve diğer organizasyonlar.

C. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1. Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de satışa arz edilen Ürünlerin, bu Ürünlerin satın alınma şartlarının ve tarafların yükümlülüklerinin tespitidir.

2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Ürünlere ilişkin olarak Highfive tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmektedir. 

D. ÜYELİK ŞARTLARI

1. Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Site’ye üye olmak için Highfive tarafından talep edilen bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işlemlerinin yapılması ve Kullanıcı tarafından, üyelik bilgilerinde bildirmiş olduğu elektronik posta adresine Highfive tarafından gönderilen doğrulama elektronik posta mesajına Kullanıcı tarafından onay verilmesi ile tamamlanır.

2. Site’ye üye olabilmek ve Siteden Ürün satın alabilmek için Kullanıcı/Alıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Aksi halde talepler işleme alınmayacaktır.

E. ÜRÜN SİPARİŞİ  

1. Kullanıcı, Site’de Highfive tarafından satışa arz edilen Ürünleri, Site’nin ilgili kısmında bulunan sipariş formunu doldurmak ve Ürünün Site’de belirtilen ücretini ödemek suretiyle satın alabilir. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Highfive, Ürünün verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

2. Highfive, Ürün bedelinin tümü Kullanıcı tarafından ödenmeden önce Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda Kullanıcı tarafından yapılmış olan kısmi ödemeler 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kullanıcı’ya iade edilecektir.

3. Kullanıcı, Ürün sipariş formunda kendisinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak dolduracağını kabul ve taahhüt etmektedir. Highfive, Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması sebebiyle Ürün üzerinde yazılı hatalı bilgilerden dolayı Kullanıcı’nın ilgili organizasyona kabul edilmemesinden sorumlu olmayacaktır.

4. Kullanıcı, Ürün sipariş formunda, Ürün’ün kendisine teslimi için kendisinden istenen teslimat bilgilerini ve Ürünü teslim alacak kişinin kimlik bilgilerini tam, doğru ve eksiksiz olarak dolduracağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, teslimat adresi olarak ev veya iş yeri haricinde otel, pansiyon veya başka bir geçici konaklama yeri bildirmesi halinde söz konusu konaklama esnasında Kullanıcı’nın rezervasyon bilgilerindeki ismin Sipariş formunda belirtilen teslim almaya yetkili kişinin kimlik bilgisi ile aynı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Sipariş formunda Ürün’ü teslim alacak kişi olarak belirtmiş olduğu kişinin kimlik bilgileri, teslimat adresinde tanınmaması veya bu kimlik bilgileri altında rezervasyon bulunmaması nedeniyle Kullanıcı’ya Ürün’ün teslim edilememesi halinde Highfive sorumlu olmayacaktır.

5. Highfive, Kullanıcı tarafından sipariş edilen Ürünün stoklarında bulunmaması veya Ürünün temin edilememesi durumunda bu durumu derhal Kullanıcı’ya, sipariş formunda belirtilmiş olan elektronik posta adresine göndereceği e-posta ile bildirecektir. Bu durumda Kullanıcı’nın ödeme yapmış olduğu kredi kartı hesabından Ürün bedeli karşılığı bloke edilen tutar Kullanıcı’nın kredi kartından en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde kaldırılacaktır. İş bu sebeple gerçekleşecek gecikmelerden ve Banka tarafından talep edilecek her hangi bir ücret ile ilgili olarak HighFive’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

F. ÖDEME 

1. Ödemeler, İnternet Sitesinin Türkiye İş Bankası aracılığı ile hazırladığı Kredi Kartı Satış Sistemi ile yapılır. 

2. Banka VPOS İşlemleri Alıcı’ya aittir. Sanal posttan kaynaklanan problemlerden Highfive hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

G. TESLİMAT

1. Sözleşme süresince Highfive, Sitede belirtilen özelliklere göre Ürünü teslim etmeyi kabul eder.

2. Ürün’ün teslimat masrafları Highfive tarafından karşılanacaktır. 

3. Highfive, Kullanıcı tarafından Site’den satın alınan ve bedeli ödenen Ürün’ü ait olduğu organizasyonun başlangıcından en geç 24 saat öncesine kadar Kullanıcı’nın sipariş formunda bildirmiş olduğu teslimat adresine, Kullanıcı tarafından sipariş formunda bildirilen teslim alacak kişi adına teslim edecektir.

4. Kullanıcı tarafından Site’den satın alınan Ürün’ün elektronik bilet olması halinde, Highfive Ürün’ü ait olduğu organizasyonun başlangıcından en geç 24 saat öncesine kadar Kullanıcı’nın sipariş formunda bildirmiş olduğu elektronik posta adresine gönderecek olup, Ürün’ün yazıcı suretiyle baskısını almak yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir. 

5. Kullanıcı’nın Sipariş formunda Ürün’ü teslim alacak kişi olarak belirtmiş olduğu kişinin kimlik bilgileri, teslimat adresinde tanınmaması veya bu kimlik bilgileri altında rezervasyon bulunmaması nedeniyle Kullanıcı’ya Ürün’ün teslim edilememesi halinde Highfive sorumlu olmayacaktır.

H. GENEL HÜKÜMLER

1. Kullanıcılar, Highfive’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, her hangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

2. Kullanıcı tarafından Site’den satın alınmış olan Ürün’e ait organizasyona ulaşım amacıyla gerekli ayarlamaları ve masrafları yapmak, vizeleri edinmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

3. Kullanıcı, Site’den satın almış olduğu Ürün’ün kendi adına düzenlenmesi ve başkası tarafından kullanılamaması sebebiyle Ürün’ün sipariş edildikten ve ücretinin ödendikten sonra Highfive tarafından iade alınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı tarafından satın alınmış olan Ürün’ün ait olduğu Organizasyon’un ertelenmesi ve ilgili Organizasyon’un organizatörü tarafından ileri bir tarihe ertelenen Organizasyon’a Kullanıcı’nın Site’den satın almış olduğu Ürün ile katılabileceği bildirildiği taktirde Highfive bu ertelemeden dolayı hukuken sorumlu olmayacağı gibi, Kullanıcı’nın bu erteleme sebebiyle Ürün’ü iade etmek hakkı bulunmamaktadır. 

5. Kullanıcı tarafından satın alınmış olan Ürün’ün ait olduğu Organizasyon’un başlamadan önce iptal edilmesi ve ilgili Organizasyon’un organizatörü tarafından söz konusu Organizasyon’un tekrarlanmayacağının açıklanması halinde Highfive, Kullanıcı’nın yazılı talebi üzerine Ürün üzerinde yazılı bedeli 7 (yedi) gün içinde Kullanıcı’ya iade edecektir. 

6. Kullanıcı tarafından Site’den satın alınan Ürün’ün kombine kart formatında olması halinde Kullanıcı ilgili organizasyona katıldıktan sonra Ürün’ü Highfive tarafından kendisine bildirilecek teslimat adresine ve kimlik bilgileri bildirilen kişiye teslim edecektir. Kullanıcı, Ürün’ü teslim etmemesi halinde Highfive nezdinde doğacak zararları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

I. MÜCBİR SEBEP 

1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, ekonomik kriz vb. durumlar) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. 

J. GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Highfive, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar ve satın alınan Ürün’ün ait olduğu Organizasyon’un Organizatörünün talep ettiği haller haricinde, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

K. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Highfive, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

L. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar arasındaki ihtilaflarda HighFive’ın ticari defter ve kayıtları münhasıran delil sayılacaktır.